RFA تیروئید

سوزاندن ندولهای  تیروئید توسط RF

ندول تیروئید توده هایی است که درون تیروئید تشکیل می شود، گرچه بیشتر گره های تیروئید مضر نیستند و نیازی به درمان ندارند، برخی ممکن است به اندازه کافی بزرگ باشند که موجب ناراحتی در تنفس یا بلع شود. تنها در درصد کمی از موارد، گره های تیروئید نشانه ای از سرطان تیروئید هستند، در این صورت گره یا کل غده تیروئید باید برداشته شود.

پزشک با تشخیص اولین مشکل برای اولین بار یک معاینه فیزیکی را برای مشاهده حرکت غده تیروئید تشخیص می دهد. برای بررسی سطح هورمون تیروئید در بدن شما یک آزمایش خون نیز انجام می شود، زیرا وجود گره های تیروئید می تواند تولید چنین هورمون هایی را تحریک کند. اگر سطح هورمون تیروئید بالا باشد، پزشک ممکن است سونوگرافی را انجام دهد تا شکل و ساختار ندول را مشاهده کند.

برای اطمینان از اینکه ندول سرطانی نیست، پزشک همچنین ممکن است بیوپسی آسپیراسیون خوب سوزن (FNA) را در جایی که نمونه ای از سلول ها جمع آوری می شود برای تشخیص اینکه سلول ها خوش خیم یا بدخیم هستند جمع آوری کنند. پزشک همچنین ممکن است اسکن تیروئید را توصیه کند که در آن ید رادیواکتیو تزریق می شود تا عملکرد غده تیروئید را خوب بداند.

از آنجایی که بیشتر گره های تیروئید باعث مشکلات قابل توجهی نمی شوند، پزشک ممکن است به دنبال معاینه فیزیکی و آزمایش های اولتراسوند برای نظارت بر اندازه گره ها و عملکرد غده تیروئید باشد.

جراحی نیز ممکن است در مواردی اتفاق بیافتد که گره خیلی بزرگ است که دچار تنفس یا بلعیدن مشکل می شود یا جایی که گره ها سرطانی هستند. با این حال، جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و لزوما با ریسک عوارض همراه است.

تخلیه حرارتی (توسط لیزر یا رادیوفرکوسی) یک روش جایگزین برای درمان است مطمئن و مناسب است که به طور قابل توجهی حجم ندول تیروئید را کاهش می دهد. تخلیه حرارتی با استفاده از لیزر یا رادیوفرکانسی یک روش سالم است زیرا نیازی به بیهوشی عمومی نیست و عوارض کمیاب است. بافت طبیعی تیروئید در طول درمان حفظ می شود و خطر کم کاری تیروئید پس از درمان بسیار کم است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :