نفرستومی

استنت گذاري حالب و نفروستومي چيست ؟

در حالت عادي ادرار از كليه ها توسط لوله اي بلند و باريكي  به نام حالب ها به مثانه حمل مي گردد .بيماريهايي مانند سنگ كليه ،تومور(توده) ها ، عفونت ها و لخته هاي خون ميتوانند سبب انسداد حالب ها شوند . در اين صورت ، پزشكان تحت هدايت  تصويربرداري ، استنت ها ويا لوله هايي در حالب كار ميگذارند تا جريان ادرار به مثانه برقرار بماند

استنت حالبي ، يك لوله نازك و منعطف است كه مانند ريسماني در داخل حالب ، قرار ميگيرد . اگر جايگذاري استنت حالبي مقدور نباشد ، نفروستومي انجام ميشود . در اين پروسيجر يك لوله از طريق پوست ناحيه پشت بيمار ، در داخل كليه قرار داده ميشود .اين لوله يا به يك كيسه درناژ (تجمعي ) خارجي يا از كليه به مثانه مرتبط ميگردد .

چه مسايلي را لازم است قبلا با پزشك خود در ميان بگذاريد ؟

سابقه هر نوع آلرژي (حساسيت) ، به ويژه نسبت به بيحس كننده هاي موضعي، داروهاي بيهوشي عمومي و مواد حاجب .

سابقه مصرف هر نوع دارو از جمله وافارين ،آسپرين ، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAIDs)، ساير رقيق كننده هاي خون ، مكمل هاي گياهي و ....

سابقه اختلالات انقعادي يا ساير بيماريها

بارداري در زنان .

 

دوز انسولين مورد  مصرف تا در صورت نياز تعديل گردد .

چگونه بايد آماده شويد ؟

قبل از انجام پروسيجر ممكن است آزمايش خون جهت بررسي عملكرد كليه ها و لخته شدن طبيعي خون صورت گيرد و سونوگرافي ،CT  و يا MRI  انجام شود .

بعد از نيمه شب روز انجام پروسيجر ، بايد كاملا ناشتا بمانيد گرچه امكان دارد داروهاي روتين (روزمره) را با مزمزه آب ميل نمائيد .

اين پروسيجر غالبا به صورت سر پايي انجام ميشود ، گرچه بعضي بيماران ، بعد از انجام پروسيجر نياز به بستري شدن دارند .

برنامه ريزي كنيد تا يك فاميل يا دوست پس از انجام پروسيجر ، شما را با ماشين به خانه برساند .

روش انجام:

اين پروسيجر اغلب توسط يك اينترونشنال راديولوژي يا گاه در اتاق عمل انجام ميشود . قبل از پروسيجر ممكن است به بيمار ، داروهاي پيشگيري كننده از تهوع ،درد و آنتي بيوتيك جهت پيشگيري از عفونت داده شود .

پرستار يا تكنولوژيست از دست يا بازوي بيمار رگ خواهد گرفت  تا داروي آرام بخش ازIV line  قابل تجويز باشد . در صورت استفاده از آرام بخش در حد متوسط ، كه تجويز و كنترل آن با پزشك و كادر پرستاري خواهد بود . بيمار ، خواب آلوده اما قادر به بيدار شدن است . در صورت استفاده از بيهوشي عمومي

كه توسط متخصص بيهوشي كنترل خواهد شد، بيمار، در كل پروسيجر، بيهوش ميباشد .

بيمار به مونيتورهايي متصل خواهد شد كه حين پروسيجر ، مرتبا ضربان قلب ، فشار خون و نبض را نشان دهند.

حين انجام پروسيجر كه معمولا ظرف يك ساعت تكميل مي‌گردد، بيمار در وضعيت خوابيده روي شكم قرار خواهد گرفت .

منطقه اي از بدن كه كاتتر بايد گذارده شود با تيغ ، اصلاح، استرليزه و با يك دراپه (پارچه استريليزه ) جراحي پوشانده و با بيحس كننده موضعي توسط پزشك ، بيحس خواهد شد .

اينترونشنال راديولوژيست، با استفاده از اشعه X و يا سونوگرافي ، محل كليه را مشخص نموده و با سوزني كه از را ه پوست به داخل كليه مي‌رساند، ماده حاجب را تزريق خواهد كرد .

اين كاتتر تا زماني در محل باقي مي ماند كه يك استنت حالبي گذارده شود يا انسداد حالب ؛ برطرف گردد.

در پايان پروسيجر ،كاتتر برداشته شده و فشار براي توقف خونريزي به كار ميرود .مدخل پوست با يك باند پوشانده ميشود . به بخيه نيازي نيست .  IV line برداشته مي شود.

بعد از پروسيجر ، بيمار ، ظرف چند روز ميتواند فعاليت هاي عادي خود را از سر بگيرد .

 

ممكن است اينترونشال راديولوژيست ، بعد از تكميل پروسيجر يا درمان ، يك ويزيت مجدد (فالوآپ) جهت پيگيري را توصيه كند  كه شامل چك آپ (معاينه عمومي) فيزيكي، اقدامات تصويربرداري و ساير تست هاي خوني يا آزمايشگاهي ميباشد .

حين اين ويزيت بيمار ميتواند هرگونه تغييرات يا عوارض جانبي بعد از پروسيجر يا درمان را با پزشك مطرح نمايد .

مزايا:

 استنت حالبي يا كاتتر نفروستومي ، با برقراري دوباره جريان ادرار از كليه ، موجبات عملكرد طبيعي كليه را فراهم مي آورد .

 عوارض :

 در هر پروسيجري كه نفوذ از راه پوست صورت ميگيرد ، ريسك (خطر) به دنبال خواهد داشت .احتمال عفونتي كه نيازمند درمان آنتي بيوتيكي باشد ، كمتر از 1 در هر 1000مورد به نظر ميرسد .

 ندرتا ممكن است بعد از هر استنت گذاري حالبي ، دچار اسپاسم پيش رونده مثانه شويد . در اين صورت ، پزشك را مطلع سازيد . درمان اين اسپاسم با دارو امكان پذير ميباشد .

از آنجا كه كليه ، ارگاني است با ميزان كافي خونرساني ، خونريزي گرچه عارضه نادري ميباشد اما غير ممكن نيست . ريسك آسيب به ارگان هاي اطراف نيز كم ميباشد ، چرا كه براي به حداقل رساندن اين ريسك از هدايت

تصويربرداري استفاده ميگردد .

 در صورت تزريق ماده حاجب، ريسك خيلي كمي براي يك واكنش آلرژيك وجود دارد .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :